SEARCH
Your address will show here +12 34 56 78
Opšti uslovi
Ovi Opšti uslovi prodaje se odnose na prodaju proizvoda (ženska trikotaža) pod robnom markom KOOI, naručenih kroz online platform www.kooi.rs. Ovi uslovi kupovine regulišu odnos između kompanije Bro & Sis Knitting doo kao jedinog ekskluzivnog proizvođača modne marke KOOI (u daljem tekstu Pružalac usluge) i krajnjeg kupca (u daljem tekstu: Korisnik usluge usluge).
Korisnik usluge usluge naručuje proizvode na osnovu fotografija i informacija o proizvodima, koje su objavljene na sajtu www.kooi.rs.
Slanjem porudžbine Pružaocu usluge, Korisnik usluge usluge se obavezuje da sa Pružaocom usluge zaključi Kupoprodajni ugovor o kupovini naručenih proizvoda.
Ugovor koji nastaje na osnovu ovog dokumenta neće biti pohranjen (neće biti dostupan kasnije). Biće zaključen samo u elektronskoj formi, nije pisani izveštaj, pisan je na srpskom jeziku i ne odnosi se na kodeks ponašanja. Ako imate pitanja o radu veb šopa i načina na koji se vaše narudžbe obrađuju, molimo vas da nas kontaktirate putem slanja e-mail na info@kooi-knit.com, ili na sales@ kooi-knit.com).
Dejstvo ovih Opštih uslova se proteže na ugovorne odnose Pružalac usluge (https://kooi.rs) i pod-domene. Ovi „opšti uslovi” su dostupni na sledećoj veb stranici https://www.kooi.rs/term-and-conditions.
1. PODACI PRUŽAOCA USLUGA
Ime pružaoca usluga: Bro & Sis Knitting doo proizvodnja trgovina export-import Ada
Registrovano sedište: Kosmajska 4, 24430 Ada, Srbija
Elektronske adrese za kontakt sa kupcima: info@kooi-knit.com, sales@kooi-knit.com
Broj telefona: +381693323521
PIB: 110867742
Registrovani kod: Republika Srbija Agencija za privredne registre (broj telefona: 011 20 23 350)
Jezik ugovora: Srpski
Ime i adresa provajdera domena:
GoDaddy.com, LLC, Headquarters: 14455 N. Hayden Rd., Ste. 226, Scottsdale, AZ 85260 USA, Phone: 020 7084 1810, E-mail: abuse@godaddy.com
2. Uslovi kupovine
2.1. Korisnik usluge usluge je obavezan da obezbedi svoje tačne podatke prilikom kupovine. U slučaju da se utvrdi netačnost podataka, nastali elektronski ugovor će se smatrati nevažećim. Pružalac usluga se odriče bilo kakve odgovornosti ako Korisnik usluge usluge koristi svoje usluge u ime druge osobe sa podacima druge osobe.
2.2. Pružalac usluga se odriče bilo kakve odgovornosti za kašnjenje isporuke ili drugih problema ili grešaka nastalih usled netačnih podataka koje je obezbedio Korisnik usluge usluge.
3. Dostupni proizvodi
3.1. Prikazani proizvodi se mogu naručiti samo onlajn. Cene su navedene u dinarima i sadrže obavezni PDV. Cene uključuju troškove dostave. Troškovi pakovanja se ne naplaćuju.
3.2. Pružalac usluga u veb šopu navodi naziv, opis i sliku proizvoda. Slike se mogu razlikovati od onih na tehničkom opisu i mogu biti samo u ilustrativne svrhe.
3.3. Ukoliko je na veb sajtu prikazana pogrešna cena, i ako je cena očigledno netačna, pružalac usluga nije obavezan da proda proizvod po pogrešno navedenoj ceni, pogotovo ako je u pitanju značajna razlika. U tom slučaju pružalac usluga može da ponudi proizvod Korisnik uslugeu po redovnoj ceni, a Korisnik usluge ima pravo da odbije kupovinu.
4. Proces naručivanja
4.1. Korisnik usluge određuje broj, boju i veličinu proizvoda koje kupuje.
4.2. Korisnik usluge stavlja odabrane proizvode u korpu. Korisnici mogu da vide sadržaj korpe u bilo kom trenutku klikom na ikonu „KORPA“.
4.3. Ako Korisnik usluge želi da doda još proizvoda u korpu, može da nastavi sa kupovinom. Ako ne želi više proizvoda, treba da proveri količinu proizvoda u korpi. Ako klikne na ikonu „X" obrisaće sadržaj korpe.
4.4. Kada Korisnik usluge završi odabir artikala , treba da klikne na dugme „Idi na kasu“.
4.5. Korisnik usluge navodi adresu za isporuku, zatim bira način isporuke/plaćanja, a to su:
4.5.1. Način plaćanja:
Plaćanje po isporuci: Ako naručeni proizvod isporučuje kurirska služba Korisnik usluge dati iznos plaća kuriru po preuzimanju pošiljke. Isplata u gotovini je moguća samo u dinarima (RSD).
Elektronskom karticom: Korisnik usluge ima mogućnost da plati ukupan iznos narudžbe onlajn kreditnom karticom putem bezbednog sistema plaćanja pružaoca finansijske usluge koje koristi Pružalac usluge.
4.6. Ukoliko postoji nedostatak ili greška u vezi sa proizvodom ili cenama u veb šopu, Pružalac usluge zadržava pravo na ispravku. U takvim slučajevima obaveštava se Korisnik usluge o novim podacima čim se primeti ili napravi izmena. Nakon toga, Korisnik usluge može da ponovo potvrdi narudžbu ili da raskine ugovor.
4.7. Ukupan iznos sadrži sve troškove nakon finalizovanja narudžbe i pisma potvrde. Račun je uključen u paket. Korisnik usluge je obavezan da pred kurirom proveri paket po preuzimanju, i ako su proizvod ili pakovanje oštećeni, dužan je da traži zapisnik i nije obavezan da ga preuzme. Pružalac usluge neće uzimati u obzir naknadne žalbe i primedbe.
4.8. Nakon što ste uneli podatke, kliknete na dugme Naručite da biste podneli narudžbu. Navedene podatke možete da proverite ili da pošaljete komentar uz narudžbu, ili nam možete poslati e-mejl u vezi sa željama vezanim za narudžbu.
4.9. Korisnik usluge naručivanjem prihvata da nastaje obavezanja plaćanja.
4.10. Korisnik usluge može da se vrati na prethodni korak pre završavanja narudžbe da bi ispravio podatke.
4.11. Korisnik usluge dobija mejl kojim se potvrđuje porudžbina. Ako ovaj mejl ne stigne do očekivanog roka ili najkasnije u roku od 48 sati, Korisnik usluge je oslobođen ugovorna obaveze. Pružalac usluga ne snosi krivicu ukoliko je data netačna mejl adresa.
5. Obrada narudžbe
5.1. Narudžbe se obrađuju tokom radnog vremena. Naručiti se može i van radnog vremena, a obrada će se vršiti narednog radnog dana. Služba za Korisnik uslugee će narudžbu potvrditi elektronskim putem ako je narudžba u redu.
5.2. Opšti rok za isporuku je 10 radnih dana.
5.3. Prema prodajnom ugovoru, pružalac usluga će preneti vlasništvo nad proizvodom a Korisnik usluge će robu platiti i primiti.
5.4. Ako Pružalac usluga ne pošalje proizvod na vreme, Korisnik usluge ima pravo da postavi rok za isporuku. Ako Pružalac usluga nije u mogućnosti da ispoštuje rok, kupac ima pravo da raskine ugovor.
5.5. Korisnik usluge ima pravo da se povuče iz ugovora bez objašnjenja ukoliko:
a) pružalac usluga odbija da izvrši predmet ugovora; ili
b) ukoliko se predmet ugovora ne izvrši u navedenom vremenskom periodu.
5.6. Ako Pružalac usluga ne može da izvrši ugovornu obavezu jer proizvod / ili bilo koji od njegovih komponenata nisu na stanju, Pružalac usluga je obavezan da smesta obavesti Korisnik usluga i refundira uplaćeni iznos.
6. Pravo na odustajanje
6.1. Korisnik usluge ima pravo da proizvod bez objašnjenja vrati u roku od 14 dana nakon prijema.
6.2. Trošak vraćanja proizvoda snosi Korisnik usluge.
6.3. U slučaju da se iskoristi pravo povraćaja, Korisnik usluge ne snosi nikakve troškove osim onih za vraćanje proizvoda.
6.4. Korisnik usluge nema pravo na odustajanje u slučaju proizvoda koji se pravi na njegov/njen zahtev, ili ako je jasno personalizovan za Korisnika usluge.
6.5. Pružalac usluga će refundirati plaćeni iznos čim primi obaveštenje o otkazivanju u svetlu gore navedenog, ali u roku ne kasnijem od 14 dana.
6.6. Refundiranje će se izvršiti na osnovu načina plaćanja proizvoda osim ako Korisnik usluge ne navede eksplicitno drugi način; Korisnik usluge neće snositi dodatne troškove za drugi način refundiranja.
6.7. Procedure za primenu prava otkazivanja:
Ako Korisnik usluge želi primeniti pravo otkazivanja, mora poslati izjavu o nameri otkazivanja na jedan od kontakt podataka Pružaoca usluga. Korisnik usluge će iskoristiti svoje pravo na otkazivanje u roku ako pošalje izjavu o otkazivanju u roku od 14 dana od prijema proizvoda.
U slučaju obaveštenja poštom uzeće se u obzir datum slanja, u slučaju obaveštenja putem e -pošte ili faksa, vreme slanja e-pošte ili faksa.
7. GARANCIJE I OBAVEZE
7.1. Proizvod sa greškom
Ukoliko proizvod nije kvaliteta koji stoji u ugovoru ili je roba sa greškom, Korisnik usluge ima pravo da podnese žalbu Pružaocu usluga i da traži sledeće: ispravku ili zamenu (osim u slučaju da je takav zahtev neproporcionalan u odnosu na narudžbu); umanjenje cene u skladu sa greškom; ukidanje ugovora.
Korisnik usluge je dužan da grešku prijavi u roku od dve nedelje. Potrebno je proizvod vratiti u originalnom pakovanju sa računom Pružaocu usluge. Garancija ne važi u slučaju oštećenja nastalog kao posledica neodgovarajuće upotrebe i/ili održavanja proizvoda.
7.2. Garancija na proizvod
Korisnik usluge ima garanciju na proizvod u trajanju od jedne godine od trenutka kupovine. Pravo na garancija ističe nakon tog perioda. Korisnik usluge mora da dokaže oštećenje/grešku na proizvodu da bi ostvario pravo na garanciju.
8. PROCEDURE ZA REŠAVANJE ŽALBI
8.1. Svrha ovog veb šopa je da sve narudžbe izvrši kvalitetno na zadovoljstvo Korisnika usluge. Ako Korisnik usluge i dalje ima primedbe u vezi sa ugovorom ili izvedbom, može da podnese žalbu na telefon, mejl (office@kooi-knit.com, sales@kooi-knit.com) ili u pismu pružaocu usluge.
8.2. Pružalac usluga će smesta ispitati žalbu i učiniti potrebne korake. Ako se Korisnik usluge ne slaže sa postupanjem po žalbi ili ako se žalbe smesta ne ispita, pružalac usluga će smesta registrovati žalbu i svoj stav u vezi žalbe i obezbediti primerak Korisnik usluge.
8.3. Pružalac usluga će odgovoriti pismeno u roku od 30 dana. Izneće razloge za odbacivanje žalbe. Zapis žalbe i kopiju odgovora će pružalac usluga čuvati tokom perioda od pet godina i biće prosleđeni nadležnim organima na zahtev.
8.4. Ako dobijete obaveštenje da je vaša žalba odbijena, vašu žalbu može pokrenuti službeno ili pomirbeno telo.
8.5. U slučaju žalbe, Korisnik usluge može kontaktirati telo arbitraže.
8.6. Arbitražno telo je nadležno za vansudsko rešavanje sporova Korisnika usluge. Njegov je zadatak da pokuša da nađe rešenje za strane Korisnika usluge, a u slučaju neuspeha će obezbediti jednostavno, brzo, efikasno i isplativo sprovođenje prava Korisnika usluga. Arbitražno telo će na zahtev Korisnika usluge i Pružaoca usluga davati savete u vezi prava i obaveza Korisnika usluge.
8.7. Ako Korisnik usluge ne zahteva obraćanje organu za mirenje ili postupak bude neuspešan, Korisnik usluge ima mogućnost da ode na sud.
Tužba mora biti podneta uz službeno obaveštenje koje sadrži sledeće podatke:
- sud;
- imena stranaka i njihovi predstavnika, njihove adrese i pravni status;
- pravo na sprovođenje, iznošenjem osnovnih činjenica i njihovih dokaza;
- podatke iz kojih se može utvrditi nadležnost i nadležnost suda;
- konačan zahtev za sudsku odluku.
Uz prijavu mora biti priložen dokument i njegova kopija koja se naziva dokazom.