SEARCH
Your address will show here +12 34 56 78
Impresum
Veb sajt održava:
Samostalna Pletačka Radnja KOOI-KNIT Kornel Boldižar Preduzetnik Ada
Sedište: 24430 Ada, Save Kovačevića 57.
Registarski broj kompanije: 50074293
PIN: 104378766
Aktivnost i šifra aktivnosti: Proizvodnja druge štrikane i kukičane odeće – 1439
Kontakt:
Poštanska adresa: Save Kovačevića 57.
Telefon: +381693323521
E-mail: info@kooi-knit.com
Internet: www.kooi-knit.com
Rad servera:
GoDaddy.com, LLC.
Sedište: 14455 N. Hayden Rd., Ste. 226
Scottsdale, AZ 85260 USA
Registarski broj kompanije: 0001609711
PIN: 46-5769934
Kontakt:
Poštanska adresa: 14455 North Hayden Road, Suite 219, Scottsdale, AZ 85260 USA
Telefon: 020 7084 1810
E-mail: abuse@godaddy.com
Internet: https://uk.godaddy.com/
Informacije, dokumenti ili drugi pisani materijal koji se nalazi na ovom veb sajtu je samo informativne prirode.
Obaveštavamo Vas da pretraživanje naših veb stranica takođe znači i prihvatanje sledećih odredbi:
Veb sajt, njegov sadržaj, ili bilo koji njegov deo su podložni zaštiti autorskih prava. Samo održavalac ima pravo da koristi srodna prava.
Zabranjeno je koristiti, reprodukovati, prebacivati, distribuirati, obrađivati i čuvati ukupan ili deo sadržaja veb stranica bez prethodnog pismenog odobrenja održavaoca.
Međutim, održavalac odobrava da se na računaru sačuvaju ili ištampaju sadržaj ili delovi ovih stranica za sopstvene potrebe.
Veb stranice mogu biti podložne promenama, stoga ako zakon ne propisuje drugačije, mi ne preuzimamo nikakvu odgovornost za tačnost, pouzdanost, aktuelnost ili sadržaj veb stranica koje se pojave pred vama u odnosu na informacije, dokumente, ili drugi pisani materijal koji je dostupan na ovom sajtu.
Zadržavamo pravo izmene ili revizije naše veb stranice, ili da joj u bilo kom trenutku ograničimo ili ukinemo dostupnost.
Ne garantujemo da će pristup veb sajtovima biti stalan ili bez grešaka.